pro-edition-banner-mepro-edition-banner-text-mne

see-other-templates-banner-mnesee-other-templates-banner-text-mne

PočetnaProizvodi

Proizvodi

Osiguravajuća društva nude veliki broj proizvoda životnog osiguranja. Sve proizvode životnog osiguranja dijelimo na:

  • individualno osiguranje
  • grupno osiguranje.

Takođe proizvode životnog osiguranje možemo podijeliti na:

  • osiguranje života bez investicione komponente (whole, term, riziko osiguranje...)
  • osiguranje života sa investicionom/štednom/ komponentom (mješovito osiguranje).

Proizvodi mješovitog osiguranja su najrasprostranjeniji i najprodavaniji proizvodi životnog osiguranja. Ovi proizvodi se javljaju pod raznim komercijalnim nazivima koji ne otkrivaju suštinu mješovitog osiguranja. Proizvode mješovitog osiguranja dijelimo na:

  • tradicionalne
  • univerzalne (moderne, dinamičke i sl.)

Na crnogorskom tržištu osiguranja isključivo se nude (izuzev Atlas life-a) tradicionalni proizvodi mješovitog osiguranja.

Atlas life prvi u Crnoj Gori nudi univerzalne proizvode mješovitog osiguranja. Univerzalni proizvodi su po svojoj definiciji fleksibilni, dinamički, otvoreni i profitabilniji za klijenta u odnosu na tradiocionalnalne proizvode mješovitog osiguranja kod kojih su bitni parametri osiguranja unaprijed fiksirani.

Takođe, Atlas life prvi u Crnoj Gori nudi Grupno osiguranje zaposenih.

Savremeni život je nametnuo potrebu za osiguranjem od kritičnih bolesti. Atlas life na prihvatljiv način Vam omogućava kupovinu ovih proizvoda.

Threesome