pro-edition-banner-mepro-edition-banner-text-mne

see-other-templates-banner-mnesee-other-templates-banner-text-mne

PočetnaKontakt

Atlas Life

1 Mirjana Damjanović mirjana.damjanovic@atlasmont.com +382 20406102 Predsjednica Odbora direktora
2 Enes Kurpejović enes.kurpejovic@invest-banka.com +382 20407922 Zamjenik predsjednika Odbora direktora
3 Nada Dragović nada.dragovic@atlasbanka.com +382 33401860 Član upravnog odbora
4 Darko Čabarkapa darko.cabarkapa@atlaslife.net +382 20406146 Izvršni direktor
5 Slobo Manojlović slobo.manojlovic@atlaslife.net +382 20406112 Direktor Prodaje i marketinga
6 Miodrag Radulović mijo.radulovic@atlaslife.net +382 20406112 Sekretar Društva
7 Nataša Čabarkapa natasa.cabarkapa@atlaslife.net +382 20406105 Preuzimač rizika Underwriter
8 Maja Radoman maja.radoman@atlaslife.net +382 20406124 Interni revizor
9 Danijela Rajović danijela.rajovic@atlaslife.net +382 20406127 Šef računovodstva
10 Jelena Burzanović jelena.burzanovic@atlaslife.net +382 20406106 Saradnik na obradi i likvidaciji šteta
11 Danica Ćetković danica.cetkovic@atlaslife.net +382 20 406182 Ovlašćeno lice za sprečavanje panja novca

Threesome